הרב פיינשטיין

fein

מכתב ששלח פוסק הדור הגאון ר' משה פיינשטיין לראש הממשלה דאז מר. מנחם בגין
ב"ה י"ג כסלו תשל"ח
כבוד מר מנחם בעגין שי' ראש ממשלת מדינת ישראל
אחדשה"ט!
בהתאם להמצב שנוצר עקב ביקורו של הנשיא ממצרים, ובנאומו הועלתה שאלת השטחים. ושאלת נסיגה
של השטחים עומדת על סדר היום. דעות שונות נוגדות מובעות. ישנם הרואים את קיומה של המדינה
בהחזרת מקצת מן השטחים, וישנם כאלה שמזהירים שבנסיגה מן השטחים מסכנים את המדינה. הבעיה
היא מאד מסובכת ומסוכנת, כי היא כרוכה בפקוח נפש של רבבות מישראל, וקשה להביע דעה מוצקת
ומוחלטת.
רצוננו בזה רק להעיר, כי בשאלה זו – על פי השקפת תורתנו הקדושה, כל הכרעה בענין גורלי זה, צריך
להתחשב עם דעת המומחים, אנשי הצבא היודעים כל סודות הצבאיים, ואת כל הסכנות ומצבים שעלולים
להתרחש בכל הכרע.
והדין מבואר בשו"ע שבשאלת פקוח נפש צריך לשאול דעת המומחים, כן בנידון השטחים החובה לשמוע
דעת המומחים המובהקים ביותר.
בטוחים אנו שבחכמתו וברצינותו ידע בעצמו עד כמה שצריך להיות זהיר בהחלטה סופית.
אנו מברכים את כבודו בהצלחה רבה, והשי"ת ישמור את ארה"ק וגבולותיה.
בכבוד רב,
אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה
הרב משה פיינשטיין, נשיא